Zdjęcia Jerzego Żukowskiego

Hornet na Dzierżnie.Na pokładzie Rysiek Stachel i Krystyna Stachel -Gaweł.

Na pokładzie Horneta Rysiek Stachel i Krystyna Stachel -Gaweł.

Rysiek Stachel i Hornet.

Dzierżno, Ok Dinghy i Rysiek Stachel.

Rysiek Stachel.

Hanka Todor.

Andrzej Gałażewski. Mazurski rejs na Hutniku.

Po lewej stronie Andrzej Gałażewski. Mazurski rejs na Hutniku.

Po prawej stronie Andrzej Gałażewski. Mazurski rejs na Hutniku.

Po prawej stronie Andrzej Gałażewski. Mazurski rejs na Hutniku.