Stanisław Skoczeń

foto:http://www.muzeum.gliwice.pl

Stanisław Skoczeń. Żeglarz i fotografik. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej od 1958 roku. Autor albumu fotograficznego Spod żagla i książki Mazury mojej młodości. Współautor podręcznika Astronawigacja żeglarska. Międzynarodowa organizacja - Federation Internationale de L'Art Photographique - nadała mu tytuł Artiste Fiap w 1960 roku, a Ministerstwo Kultury i Sztuki uhonorowało go I nagrodą za całość prac o tematyce żeglarskiej w roku 1967. Przez kilkanaście lat był przewodniczącym Katowickiej Komisji Egzaminacyjnej na stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Jego żeglarskie zdjęcia ozdabiały naszą przystań na Dzierżnie. Zmarł w 2011 roku.