SY "Smuga Cienia" 1983

Jacht: Smuga Cienia

29.09.1983 - 10.10.1983

Trasa: Gdynia, Świnoujście, Trzebież, Szczecin.

Kapitan: Zygmunt Biernacik

Oficerowie: Julian Jaworski (Legnica), Stanisław Czupryński, Janusz Rowieski

Załoga: Edward Goj, Tadeusz Kalinowski, Andrzej Zemełka, Halina Flis (Kraków)

Od lewej: Z. Biernacik, J. Rowieski, H. Flis, E. Goj.

E, Goj, J. Rowieski, H. Flis.

Janusz Rowieski.

W pierwszym rzędzie: H. Flis, Z. Biernacik, E, Goj, z tyłu: S. Czupryński, J. Rowieski, T. Kalinowski, J. Jaworski.

Stasiu Czupryński.