Andrzej Podolski

foto:"Morze" nr 08/1958.

Andrzej Podolski, mistrz polski w klasie Finn.

Postać nieco zapomniana. Ponieważ był członkiem naszego klubu, zebrałem garść informacji na jego temat.

Nasze jubileuszowe wydawnictwo z roku 1971 wspomina go tylko w jednym zdaniu: W dokumentach i relacjach prasowych z pierwszych lat żeglarstwa na Śląsku najczęściej pojawiają się nazwiska Bogumiła Pierożka, Witolda Kowalenki, Józefa Syski, Andrzeja Podolskiego i Stanisława Skoczenia.

Można się domyślać, że z naszym klubem był związany w czasie studiów. Wydział Chemiczny Politechniki śląskiej ukończył w roku 1951 lub 1952 i podjął (wówczas obowiązywał „nakaz pracy”) pracę w „Przedsiębiorstwie Eksploatacji Żużla Wielkopiecowego i Kotłowego” w Katowicach. Następnie, aż do śmierci (około roku 1984) pracował w gliwickim „Energopomiarze”, gdzie pełnił funkcję kierownika (wg dzisiejszej nomenklatury dyrektora) Zakładu Chemicznego. Mieszkał w Bytomiu, więc prawdopodobnie dlatego, przeniósł się do klubu MKS Bytom. Jako żeglarz bytomskiego klubu, został w 1958 roku, Mistrzem Polski w Klasie Finn.

Startował również na arenie międzynarodowej, m. in.

- Złoty Puchar Finna w Zeebrugge, Belgia, 1-4 Maja 1958 r

- Mistrzostwa Europy – 15/19, Silsersee, Szwajcaria, 27-30 Sierpnia 1959 r.

- Mistrzostwa Europy Ostenda, Belgia, Lipiec lub wczesny Sierpień 1960 r.

W czasie krótkiej kadencji 27.III.1957 - IV.1957 był Prezesem Oddziału PZŻ w Katowicach.

O mistrzowskim tytule Andrzeja Podolskiego, można było przeczytać w sierpniowym numerze miesięcznika „Morze” z 1958 r.

źródło: http://www.bembridge.com.pl/_files_/auto_files/galeria/Morze/Lata%2050/1958_08_www/Strona%2021.jpg